Museum Exhibitions and Copyright

Authors

  • Vladimir Krivošejev National museum, Valjevo, Serbia
  • Velisav Marković University Singidunum, Belgrade, Serbia

DOI:

https://doi.org/10.21301/eap.v13i4.13

Keywords:

museum, exhibition, curator, author work, copyright, employment

Abstract

Exhibitions represent one of the basic media through which museums present the results of their activities, but also their instrument for the realization of added revenues. They are the work of the author, who as a rule is employed in the museum and achieve copyrights by realizing permanent or occasional obligations from employment. Such an attitude raises issues related to the legal obligation and the real practice of exercising copyrights. The paper deals with the theme of the exhibition as an author's work, the rights of the museum as an employer and employees as an author, analyzes the key articles of the Copyright and Related Rights Act regarding author works created in the work relationship, and the special property rights of the author of the exhibition.

References

Dragićević-Šešić, Milena i Branimir Stojković. 2009. Kultura – menadžment, animacija, marketing. Beograd: CLIO.

Đukić, Vesna. 2012. Država i kultura – studije savremene kulturne politike. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti.

Gob, Andre i Druge Neomi. 2009. Muzeologija – istorija, razvoj i savremeni izazovi. Beograd: CLIO.

Gliha, Igor. 2006. Prava na autorskim djelima nastalim u radnom odnosu i po narudžbi. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu- poseban broj, 791-837.

ICOM. 2007. „Museum Definition“. Pristupljeno 12. 02. 2018. http://icom.museum/the-vision/museum-definition.

Ivošević, Zoran i Ivošević Milan. 2015. Komentar Zakona o radu. Beograd: JP Službeni glasnik.

Krivošejev, Vladimir. 2008. „Ka novoj postavci – iskustveni putevi”. U Zbornik radova sa stručnih skupova sekcije istoričara Muzejskog društva Srbije, 39-46. Kraljevo – Beograd: Muzejsko društvo Srbije.

- - -. 2009. Muzeji, publika, marketing – stalne muzejske postavka i Njegova Visost posetilac. Valjevo: Narodni muzej Valjevo.

- - -. 2012. Muzeji, menadžment, turizam – ka savremenom muzeju, od teorije do prakse. Valjevo – Beograd: Narodni muzej Valjevo i NIP Obrazovni informator.

- - -. 2013. „Neprofitne ustanove kulture i razvoj turizma“. U Zbornik radova sa V naučnog skupa sa međunarodnim učešćem USPON 2013 – preduzetništvo kao šansa, 27-35. Valjevo: Poslovni fakultet Valjevo – Univerzitet Singidunum.

Krivošejev, Vladimir i Željko Bjeljac. 2016. Stalne muzejske postavke od alternativne učionice do turističke atrakcije – uporedna analiza posete postavkama Narodnog muzeja Valjevo u periodima 1951-1961. i 2001-2011. Etnoantropološki problemi 11 (3): 913-933.

Kutlešić, N. 2014. „Nova postavka u muzeju“. Užička nedelja 8. oktobar. Pristupljeno 24. 01. 2018. http://uzickanedelja.rs/nova-postavka-u-muzeju/.

Legifrance. Code de la propriété itellectuelle. Pristupljeno 07. 02. 2018.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080129

Lubarda, Branko. 2015. Uvod u radno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Marinković, Dragan. 2015. „Nova postavka u leskovačkom muzeju posle 40 godina“. Južne vesti 27. januar. Pristupljeno 24. 01. 2018. https://www.juznevesti.com/Kultura/Nova-postavka-u-leskovackom-Muzeju-posle-40-godina.sr.html.

Marković, Slobodan. 2007. Autorsko ugovorno pravo – kreativnost na tržištu. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 11-12: 359-392.

Marković Slobodan i Miladinović Zoran. 2014. Autorsko pravo i srodna prava. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Marković Slobodan i Popović Dušan. 2017. Pravo intelektualne svojine. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Maroević, Ivo. 1993. Uvod u muzeologiju. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Mat, Gerald, Flac Tomas i Lederer Judita. 2002. Menadžment muzeja: umetnost i ekonomija. Beograd: CLIO.

Matanovac-Vučković, Romana. 2011. Pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu. Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo 11-12: 1-26.

Miladinović, Zoran, 2013. Autorsko delo nastalo izvršenjem ugovora o radu. Zbornik Pravnog fakulteta u Kragujevcu, XXI vek – vek usluga i uslužnog prava: 99-113.

Milić, Dimitrije. 2009. Ekonomsko iskorišćavanje autorskog dela. Pravni život 3-4: 179-194.

Milić, Dimitrije. 2010. Autorski ugovori. Pravo i privreda 4-6: 548-560.

Milić, Dimitrije. 2011. Komentar Zakona o autorskom i srodnim pravima. Beograd: Građevinska knjiga.

Muzej Nikole Tesle. 2016. Statistika posećenosti. Pristupljeno 24. 01. 2018.

http://tesla-museum.org/web/page.php?p=1&s=130

Narodni muzej Valjevo. 2008. Izveštaj o radu za 2008. godinu. Pristupljeno 21. 01. 2018. http://museum.org.rs/web/?page_id=717

- - -. 2016. Izveštaj o radu za 2016. godinu. Pristupljeno 21. 01. 2018. http://museum.org.rs/web/?page_id=717

Narodne novine. 2003. „Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima“. Narodne novine Repbulike Hrvatske, br. 163/2003, 79/2007, 80/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017.

Nikodijević, Dragan. 2006. Uvod u menadžment kulture. Beograd: Univerzitet Megatrend.

Popović, Jovan. 2014. „Zaštita autorskog prava i srodnih prava kroz zakonske propise“. U Zbornik Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci.

RTV Šabac. 2015. „Otvaranje nove stalne postavke“. RTV Šabac 2. oktobar. Pristupljeno 24. 01. 2018. http://www.sabac.tv/vesti/13477.

Salma, Jožef. 1988. Obligaciono pravo. Beograd: Naučna knjiga.

Spaić, Vojislav. 1957. Autorsko pravo, Sarajevo: Veselin Masleša.

Spaić, Vojislav.1983. Teorija autorskog prava i autorsko pravo u SFRJ. Beograd: Jugoslavenska autorska agencija.

Stransky, Zbinek. 1970. Pojam muzeologije. Muzeologija 8. Zagreb.

Šuman, Janko. 1935. Komentar zakona o zaštiti autorskog prava i međunarodnih propisa. Beograd: Geca Kon.

Uradni list. 2007. „Zakon o autorskom i srodnim pravima“. Uradni list Slovenije, br. 16/2007.

UrhG – nichtamtliches Inhaltsverzeichnis. Pristupljeno 31. 01. 2018.

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html.

Van Menš, Piter. 2015. Ka metodologiji muzeologije. Beograd: Muzej nauke i tehnike.

Velagić, Zoran i Hocenski Ines. 2014. Autorstvo u Hrvatskim zakonima o autorskom pravu od 1846. do 2007. Libellarium VII (2): 231-252.

Downloads

Published

2018-12-06

How to Cite

Krivošejev, Vladimir, and Velisav Marković. 2018. “Museum Exhibitions and Copyright”. Etnoantropološki Problemi / Issues in Ethnology and Anthropology 13 (4):1185-1205. https://doi.org/10.21301/eap.v13i4.13.