IV srpsko-bugarska konferencija u Zrenjaninu 2005. godine

  • Dragana Antonijević

Abstract

U Zrenjaninu je  od 25. do 28. oktobra 2005. godine održana IV srpsko-bugarska konferencija na temu "Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu u Srbiji i Bugarskoj: balkanska transformacija i evropska integracija". Konferenciju su organizovali Etnografski institut SANU iz Beograda, Etnografski institut i muzej BAN iz Sofije i Narodni muzej Zrenjanin.
Published
2016-03-03